Sjakk for voksne


 

Sjakk – bra for eldre!

Sjakk for eldre

Forskning viser at sjakk:

 1. Øker din IQ
 2. Motvirker Alzheimers
 3. Trener begge hjernehalvdeler
 4. Øker kreativiteten
 5. Bedrer din hukommelse
 6. Bedrer ferdighetene i problemløsning
 7. Øker leseferdighetene
 8. Styrker konsentrasjonen
 9. Gror dendritter (”ledninger” i hjernen)
 10. Lærer deg planlegging og framsynthet

 

Sjakk for hjernen

Moderne forskning viser at sjakk har langt større virkning for hjernen enn det en tidligere trodde. Sjakk kan, blant annet, virke mot Alzheimers.

En artikkel i New England Journal of Medicine fortalte at mennesker over 75 år som spilte sjakk, hadde mindre sannsynlighet for å utvikle demens.  En medisinsk undersøkelse av 488 eldre viste at sjakk helt klart kunne redusere risikoen for demens og også motvirke symptomene. Undersøkelsen ble utført ved Albert Einstein College of Medicine i USA. Forskerne konkluderte at sjakk reduserte risikoen for Alzheimers, depresjon og angst. Ved Center of Cognitive Neuroscience i Frankrike, fant de at sjakk bedret tilstanden til schizofrene pasienter. De fikk bedret oppmerksomhet, planlegging og resonneringsferdighet. Sjakk har også blitt brukt for å få pasienter til å komme seg etter slag.

En av grunnene til de sterke virkningene av sjakk, er at mange deler av hjernen involveres når vi spiller sjakk. Det overrasket forskerne at sjakk i så stor grad involverte både venstre og høyre hjernehalvdel. En annen overraskelse var at å lære og å spille sjakk, stimulerte veksten av hjernens dendritter. Dendrittene er ledningene som leder signaler mellom hjernecellene. Sjakken ga øket hastighet i signaloverføringen i hjernen, noe som førte til bedret hjernefunksjon.

Å spille sjakk ga også økt mental styrke og selvsikkerhet. En undersøkelse av 4.000 mennesker i Venezuela fant at sjakk øket IQ-en. Sjakk bedrer også hukommelsen.

 

 

Artikler om sjakk

En artikkel på nett:

http://www.chessvibes.com/reports/10-big-brain-benefits-of-playing-chess

Denne tar opp at sjakk:

 1. Øker IQen
 2. Motvirker Alzheimers
 3. Trener begge hjernehalvdeler
 4. Øker din kreativitet
 5. Bedrer din hukommelse

 

En annen artikkel som handler om hvordan sjakk trener hjernen er:

http://www.figur8.net/brain-training-how-playing-chess-develops-the-brain/

Denne sier at sjakk:

 1. Øker din IQ
 2. Motvirker Alzheimers
 3. Trener begge hjernehalvdeler
 4. Bedrer din hukommelse
 5. Bedrer din hukommelse
 6. Bedrer ferdighetene i problemløsning
 7. Øker leseferdighetene
 8. Styrker konsentrasjonen
 9. Gror dendritter (”ledninger” i hjernen)
 10. Lærer deg planlegging og framsynthet

Denne siden har en lenke videre til en annen side om dette:

http://www.onlinepsychologydegree.net/2012/09/24/7-surprising-health-benefits-of-playing-chess/

 

Romsas1 PensjonistSjakk2013 Ammeruddagen2011 Bjerke1